Tuesday, May 10, 2011

2011 Kunshan Championship WAG AA Results

(Photo Courtesy: Sohu Sports)

1. Tan Sixin (Shanghai) 58.00(14.05/14.65/15.30/14.00)
2. Yao Jinnan (Fujian) 57.10(14.30/14.70/14.15/13.95)
3. Zeng Siqi (Hunan) 56.00(14.15/13.60/14.70/13.55)
4. Sui Lu (Shanghai) 55.65
5. Jiang Yuyuan (Zhejiang) 54.65
6. Huang Huidan (Zhejiang) 54.40
7. Deng Linlin (Anhui) 53.65
8. Yang Yilin (Guangdong) 53.25
9. Zhangye Linzi (Hubei) 52.65
10. Zheng Wen (Shandong) 52.60

(via xlhdh)

Wu Liufang withdrew from AA competition due to hand-related injury. Best wishes to Liufang for a speedy recovery.

No comments:

Post a Comment