Tuesday, May 10, 2011

2011 Kunshan Championship MAG AA Results

(Photo Courtesy: Sohu Sports)

1.Teng Haibin (Beijing) 89.25(14.35/15.40/14.90/15.05/15.00/14.55)
1. Guo Weiyang (Liaoning) 89.25(14.35/15.00/14.95/14.80/15.20/14.95)
3. Lu Bo (Jiangsu) 88.70(14.35/14.40/15.10/15.25/14.35/15.25)
4. Zhang Chenglong (Shandong) 88.65
5. Liu Rongbing (Guizhou) 88.55
6. Huang Yuguo (Shandong) 88.05
7. Yang Shengchao (Guizhou) 87.85
8. Liao Qiuhua (Guangdong) 87.50
8. Tong Yingjie (Jiangsu) 87.50
10. Zhou Shixiong (Guangdong) 86.30

Will update videos soon...
(via xlhdh)

No comments:

Post a Comment