Thursday, April 28, 2011

Team Rosters for 2011 Kunshan Chinese Gymnastics ChampionshipTeam rosters for upcoming Kunshan Chinese Gymnastics Championship (all subject to change).

Anhui: Deng Linlin, Ge Suping, Huang Jing, Li Manmin, Zhuang Jinhui, Zhuang Jinlin

Beijing:(awaiting confirmation, but will almost certainly include He Kexin and new senior Wang Xin)

Fujian: Chen Siyi, (Huang Yidan?), Huang Peijun, Wu Chenlu, Yao Jinnan, Zhou Ling, Zhou Qiaohong

Guangdong: Chen Shihua, Dong Yanting, Feng Yuefei, Luo Peiru, Wang Jing, Wu Liufang, Yang Yilin.

Guangxi: Huang Yan

Guizhou: Lu Meihong, Lü Yawen, Qian Kaiwen, Yang Hong, Yang Hongqian, Zeng Panpan

Henan: Xie Biying, Lin Di

Hubei: Chen Ke, He Chuchu, Huang Ying, Wang Xing, Xie Yuwei, Zhang Qing, Zhang Yelinzi. (Cheng Fei will compete VT/FX as an individual)

Hunan: Cui Jie, Deng Chunfeng, Feng Xiao, Shang Chunsong, Zeng Siqi, Zhou Jiabei. (Liu Siyuan will also compete as an individual)

Jiangxi: Hu Xin, Wang Jiayi, Yang Liangyu, Zheng Luoxia

Jiangsu: Huang Fan, Shen Yeping, Sun Yuexin, Zhao Wenqing

Liaoning: Duan Siyuan, He Wenxiu, Wang Qiuling, Xiao Sa

Shandong: Chen Yingxue, Yang Chan, Yang Shuning, Zheng Wen

Shanxi: Wang Xinyuan, Yang Pei

Shanghai: Fu Bo, Sui Lu, Sun Dongwei, Tan Sixin, Xiao Kangjun, Yang Ruxue, Zhang Yujiao

Tianjin: Jiang Tong, Li Xin, Sun Jiudi

Zhejiang: He Ning, Huang Huidan, Jiang Yuyuan, Lou Nina, Xie Wenwei, Zhu Siyan

Once again the national team members will be divided into two groups, and their scores will count toward corresponding team totals.

(via WangXiangu from IG forum and Beishanghaitun's Weibo )

He Ning just posted on her Weibo that rotation draw is done. One week to go...

No comments:

Post a Comment