Thursday, November 17, 2011

Prelim Results from 2011 National Individual Championship

(Photo by Ryan)
FX
Lou Nina 13.95(5.5)
Deng Linlin 13.40(5.2)
Angel Huang 13.40(5.3)
Li Shanshan 13.3(5.3)
Huang Huidan 13.25(5.2)
Jiang Tong 13.20(5.4)
Xiao Kangjun 13.20(5.3)
Wang Xin 13.15(5.4)

Here is the lovely floor routine from Zhang Qing. She nailed the double Arabian, but put her hands on dismount.

BB
Deng Linlin 15.00(6.3)
ZhangYe Linzhi 14.85(6.6)
Guan Wenli 14.80(6.3)
Xie Biying14.4(5.9)
Feng Xiao 14.25(6.0)
Yang Ruxue 14.20(6.0)
Wu Liufang 14.15(6.3)
Huang Huidan 14.10(6.2)
Angel Huang 13.70(5.5)

UB
Xiao Kangjun 14.55(6.5)
Deng Linlin 14.45(6.1)
Tan Jiaxin14.10(5.8)
Huang Huidan 13.90(6.6)
Luo Peiru 13.30(6.2)
Chen Shihua 13.30(5.3)
Zeng Shixia 13.25(5.8)
Guan Wenli 13.15(5.5)

VT
Li Yiting 14.35(6.0)/13.35(6.3)
Wang Xin14.25(5.8)/13.3(5.0)
Yang Pei 14.05(5.5)/13.50(5.0)
Angle Huang 13.75(5.2)/13.70(5.0)
Jiang Tong 14.10(5.3)/13.30(4.8)
Zhou Qiaohong 13.65(5.20)/13.40(5.0)
Hu Xin 13.45(5.0)/12.80(4.8)
Xiong Jinju 13.35(5.3)/12.90(4.6)

Ryan is uploading more vids here, and vids by Alar can be found in piibunina's YTB channel

No comments:

Post a Comment