Monday, May 9, 2011

2011 Kunshan Championship MAG Prelim Results

AA
Teng Haibin 90.50
Guo Weiyang 90.05
Liao Qiuhua 89.25
Liu Rongbing 88.55
Lu Bo 88.20
Tong Yingjie 87.05
Huang Yuguo 86.65
Zhang Kun 86.65

FX
Zhang Chenglong 15.70
Huang Yuguo 15.65
Zou Kai 15.60
Du Wei 15.55
Zhang Yueyang 15.40
Liang Fuliang 15.30
Lu Le 15.25
Zhang Kun 15.10

PH
Zhang Hongtao 16.30
Xiao Qin 16.05
Teng Haibin 15.65
Chen Chen 15.65
Guo Weiyang 15.55
Fu Yu 15.25
Liao Qiuhua 15.05
Kang Chen 15.00

SR
Yan Mingyong 16.10
Chen Yibing 16.05
Liao Junlin 15.85
Luo Xuan 15.75
Liu Yang 15.45
Tao Zhuyong 15.40
Guo Weiyang 15.35
Liao Qiuhua 15.30

VT
Zhang Zhongbo 16.275
Feng Zhe 15.95
Yang Yang 15.775
Zou Kai 15.65
Huang Xi 15.50
Du Wenfei 15.375
Cao Yulong 15.35
Lu Bo 15.35

PB
Wang Guanyin 15.95
Teng Haibin 15.60
Feng Zhe 15.55
Guo Weiyang 15.35
Zhu Tiange 15.30
Liu Rongbing 15.25
Dong Zhendong 15.15
Lu Bo 15.05

HB
Liu Rongbing 15.85
Zou Kai 15.40
Lu Junhai 15.35
Teng Haibin 15.25
Tan Zhongjian 15.20
Zhou Shixiong 15.00
Chen Xuezhang 15.00
Ji Lianshen 14.95

No comments:

Post a Comment