Monday, February 14, 2011

Updates on March International Competitions

3/3-3/6 Houston National Invitational(USA): Chen Shihua, Wang Anqi, Dong Yanting, Chen Ying
3/5 American Cup(Jacksonville, USA): Huang Qiushuang
3/11-3/13 Cottbus Cup(Germany): Tan Sixin, Yao Jinnan
3/19-3/20 French Internationals(Paris): He Kexin, Deng Linlin, Sui Lu, Huang Qiushuang, Wu Liufang
3/24-3/27 Wild Rose (Edmonton, Canada): Jiang Yuyuan, Huang Huidan, Shang Chunsong

PS.
Current Chinese WAG Senior Team member:
Cheng Fei, He Ning, Jiang Yuyuan, Yang Yiling, He Kexin, Deng Linlin, Sui Lu, Huang Qiushuang, Wu Liufang, Jiang Tong, ZhangYe Lizhi, Cui Jie, Tan Sixin, Yao Jinnan, Wang Xin

Via Chinese Gymnastics TieBa

3 comments:

  1. No, no Zhang Jing (Beijing) at all, Zhang Qing (Hubei) is going to Canada.

    ReplyDelete
  2. CHINA (JIANG Yuyuan, HUANG Huidan & SHANG Chunsong) ^^

    http://www.wildrosegymnastics.com/0000pg.asp/ID/12715/SID/2267

    ReplyDelete